Hulp en advies met contract en overeenkomst

Hulp en advies met contract en overeenkomst

Contracten, vroeg of laat krijg je ermee te maken. Ze zijn nou eenmaal nodig als afspraken goed moeten worden vastgelegd. In een contract leg je vast wat je met de andere partij hebt afgesproken, zoals de rechten en plichten die beide partijen hebben.

Soms is het best lastig om goed te begrijpen wat er nou eigenlijk in zo’n overeenkomst staat, of wat je erin moet zetten als je een contract met iemand aangaat.

  • Arbeidsovereenkomst
  • Koopovereenkomst onroerende zaak
  • Huurovereenkomst woonruimte/bedrijfsruimte
  • Contracten van algemene aard

Een overeenkomst tekenen, rechten en plichten

Een contract krijg je meestal van de partij die iets levert zoals een dienst, product of een zaak. Dat kan een werkgever zijn maar ook een verhuurder, een makelaar of een bijvoorbeeld een energieleverancier. Je kunt ervan uitgaan dat zij hun zaakjes goed op orde hebben, maar kom jij er in zo’n overeenkomst goed van af?

De kleine lettertjes in een contract

Heb je een contract of overeenkomst ontvangen? We helpen je graag voor je iets tekent dat je niet helemaal begrijpt. We pluizen de kleine lettertjes voor je uit en vertellen in ‘normale mensen-taal’ waarvoor je wordt geacht te tekenen. Als we zien dat de overeenkomst wel erg eenzijdig is opgesteld doen we suggesties voor aanvullingen. Zo ben je ervan verzekerd dat niet alleen je plichten maar ook je rechten in de overeenkomst worden opgenomen.

De huurovereenkomst

Wie een bedrijfsruimte of een woning huurt krijgt van (of namens) de verhurende partij een huurovereenkomst. In een huurovereenkomst staat onder anderen beschreven wat je gaat huren/verhuren, welke (opzeg)termijnen daaraan verbonden zijn, wat de huursom is en wat de rechten en plichten van huurder en verhuurder zijn.

Huren van bedrijfsruimte

De duur van een huurcontract voor een middenstandsbedrijfsruimte is wettelijk bepaald en standaard twee maal vijf jaar. Je kunt ook een huurcontract voor een periode korter dan twee jaar afsluiten. Voor overige bedrijfsruimte kan de huurtermijn in onderling overleg bepaald worden.

De koopovereenkomst

Wie een woning koopt moet een koopovereenkomst ondertekenen. In de koopovereenkomst staat o.a. beschreven wat je precies koopt, wanneer de onroerende zaak geleverd wordt, wat de koopsom is en wat de rechten en plichten van koper en verkoper zijn

  • Onroerende zaak
  • Koopsom
  • Levering
  • Ontbindende voorwaarden
  • Meldingsplicht
  • Onderzoeksplicht

De koopovereenkomst is een contract dat, eenmaal ondertekend, voor beide partijen grote consequenties kan hebben. Laat je goed adviseren en zorg dat je alles begrijpt voordat je je handtekening zet onder een koopovereenkomst!

Zelf een contract opstellen?

Groei en uitbreiding van je onderneming gaan vaak gepaard met het opstellen en/of het ondertekenen van overeenkomsten. Ondernemers die in die fase zitten kunnen vaak wel wat hulp gebruiken. Op het internet kun je van allerlei soorten overeenkomsten voorbeelden vinden waarmee je zelf aan de slag kunt. Bedenk dat dit soort templates vaak standaard zijn en niet zijn toegespitst op specifieke situaties en omstandigheden.

Neem het zekere voor het onzekere en laat je goed adviseren voordat je zelf een koop-, huur- of arbeidsovereenkomst opstelt.